UE-330A

手動帶鋸機

  • 四種鋸帶速度變化
  • 快速虎鉗設計及輔助送料滾輪幫助快速送料及夾持工件
  • 手動鋸帶張力裝置
  • 水槍提供清除鐵屑用

產品規格

切割能力 90° 330 mm ██ 330 x 480 mm ██ 225 x 530 mm
45° 255 mm 255 x 280 mm  
馬達   3HP
鋸片尺寸   34 x 1.1 x 4100 mm
鋸帶速度   28 / 40 / 56 / 78 MPM (92 / 132 / 184 / 257 FPM)
貨櫃裝載   7 sets / 20'    14 sets / 40'
包裝尺寸   2223 x 775 x 1512 mm
重量N./W.   600 Kg / 690 Kg
 

選購配件

UE-10 1M 送料架

UE-20 2M 送料架

UE-13

相關產品

UE-918SSA

UE-330V

UE-330SSAV