UE-330V

手動帶鋸機

  • 鋸帶無段變速
  • 快速虎鉗設計及輔助送料滾輪幫助快速送料及夾持工件
  • 手動鋸帶張力裝置
  • 水槍提供清除鐵屑用

產品規格

切割能力: 90° 330 mm ██ 330 x 480 mm ██ 225 x 530 mm
45° 255 mm ██ 255 x 280 mm  
馬達 3 HP
鋸片尺寸 34x1.1x4100 mm
鋸帶速度 (4 Speeds) 24 ~ 79 mpm (84 ~ 260 fpm)
貨櫃裝載 7 sets / 20'       14 sets / 40'
包裝尺寸 2223 x 775 x 1512 mm (87.5" x 30.5" x 59.5")
重量N./W. 600 kgs / 690 kgs

選購配件

UE-10 1M 送料架

UE-20 2M 送料架

UE-13

相關產品

UE-918SSA

UE-330V

UE-330SSAV