UE-331T1 (with Measurement Scale)

UE-331T1 (with Measurement Scale)

送料架

  • 方便裝卸,特殊結構設計,性能穩定,確保材料輸送平順,發揮最佳效能。

規格表

產品型號 UE-331T1 (with Measurement Scale)
適用機種 UE-331DSA
重量 (淨重/毛重) kg 195 / 220
高度 (mm) 無腳墊 719
長度 3
適用高度 (mm) 769~839
調整高度 (mm) 50~120
滾筒寬度 (mm) 517
滾筒數量 7長 + 5短
承載荷重 (kg) 1500
包裝尺寸 (mm) 3090 x 730 x 420